Hyppää pääsisältöön

Väestö ja elinolot

Helsinki kasvaa ja monimuotoistuu. Asukkaiden osallistumismahdollisuudet paranevat mutta eivät toteudu tasaisesti kaikille. 

Esplanadin puisto

Helsinki on kasvava kaupunki

Suurten kaupunkien vetovoima on ollut viime vuosina vahva. Koronapandemia ja sitä seuranneet kriisit ovat kuitenkin tuoneet väestönkasvuun uusia epävarmuustekijöitä.

Vilkas kaivokatu

Helsingin väestö monimuotoistuu

Kielten ja kulttuurien kirjo sekä ikääntyvien määrä kasvavat Helsingissä. Yksinasuvien kotitalouksien rinnalla korostuvat myös monimuotoistuvat perheet ja asuntokunnat.  

Virtuaalinen Senaatin tori

Kaupunkielämän muuttuvat rytmit ja moninaistuvat elämäntavat

Kaupunki on yhä useammin aina hereillä, ja digitalisaatio mahdollistaa asukkaille ajasta ja paikasta riippumattomuuden lisäksi myös uudenlaisia paikallisuuden ja liikkumisen muotoja.

Osallisuus ja tasa-arvo vahvistavat yhteisöjä

Vilkastunut kaupunkiyhteisöllisyys ja sosiaalisen median jäsentämä aktiivisuus lisäävät osallisuuden kokemusta. Yhteiskunnallinen polarisaatio voi kuitenkin lisätä myös ristiriitoja ja ulossulkemisen kokemuksia.