Hyppää pääsisältöön

Väestö ja elinolot

Helsinki kasvaa ja monimuotoistuu. Asukkaiden osallistumismahdollisuudet paranevat, mutta eriarvoisuudet asettavat haasteita.

Esplanadin puisto

Helsinki on kasvava kaupunki

Suurten kaupunkien vetovoima on ollut viime vuosina vahva, ja Helsinki kasvaa nopeasti. Muuttoliike on kuitenkin murroksessa työskentelyn ja opiskelun muotojen muuttuessa.

Vilkas kaivokatu

Helsingin väestö monimuotoistuu

Kielten ja kulttuurien kirjo kasvaa Helsingissä. Kaupungissa elää paljon nuoria, mutta samalla ikääntyneitä on yhä enemmän. Moninaisuus näkyy myös asumisessa: yksinasuvien kotitalouksien rinnalla korostuvat myös monimuotoistuvat perheet ja asuntokunnat.

Virtuaalinen Senaatin tori

Kaupunkielämän rytmit muuttuvat ja elämäntavat moninaistuvat

Kaupunki on aina hereillä. Digitalisaatio mahdollistaa asukkaille ajasta ja paikasta riippumattomuuden lisäksi myös uudenlaisia paikallisuuden ja liikkumisen muotoja.

Osallisuus ja yhdenvertaisuus vahvistavat yhteisöjä

Vilkastunut yhteisöllisyys ja sosiaalisen median jäsentämä aktiivisuus lisäävät osallisuuden kokemusta kaupungissa. Yhteiskunnallinen polarisaatio voi kuitenkin lisätä myös ristiriitoja ja ulossulkemisen kokemuksia.