Hyppää pääsisältöön

Toimintaympäristösivusto on tehty laajassa yhteistyössä Helsingin kaupungin eri toimijoiden kesken. Yhteistyö on tähdännyt keskeisten toimintaympäristötietojen nostoon, jotta tietopohja strategian laadinnan tueksi olisi kattava mutta samalla ytimekäs.

Sivuston kokoamisesta vastasi kaupunginkanslia. Sivuston sisällön tuotantoon on osallistunut asiantuntijoita ja esihenkilöitä Helsingin kaupunginkansliasta sekä toimialoilta.

Tietopohjan kokoamisessa on hyödynnetty kaupungin monia asukastiedon, asiakastiedon ja osallistamisen tietovarantoja ja koottu osin uusia.

Asukkaiden näkemyksiä on koottu seuraavista aineistoista: Helsinki-barometri, kaupunki- ja kuntapalvelututkimus, pääkaupunkiseudun hyvinvointikysely, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lasten ja nuorten ääni -kyselyt, päihdekysely, yhdenvertaisuuskysely, turvallisuuskyselyt, osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointimateriaalit ja kumppaneiden lähteet (esim. Nuorisotutkimusverkoston Nuorisobarometri).

Sidosryhmien näkemyksiä on koottu seuraavista aineistoista: kysely kulttuuri- ja vapaa-ajan ekosysteemille, yrityskysely ja yrityskuulemiset Accelerate Helsinki -työpajoissa, tiedesparraukset Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa sekä kansainvälinen brändiselvitys.

Kaupungin henkilöstön ja sisäisiä näkemyksiä on koottu seuraavista aineistoista: Kunta10, Uudistumisen pulssi sekä toimiala-/virasto/-liikelaitoskohtainen johdon ja/tai henkilöstön osallistaminen. Kokonaisuutta on käsitelty viranhaltijajohdon työpajoissa ja kaupunkiyhteisissä toimintaympäristön muutosten työpajoissa (tammi–huhtikuu 2021). Keskustelua henkilöjärjestöjen kanssa toimintaympäristön muutoksesta on käyty henkilöstötoimikunnassa ja muissa tapaamisissa.