Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointi ja terveys

Pääosa helsinkiläisistä voi hyvin ja on terveitä. Mielen hyvinvoinnissa on kasvavia haasteita etenkin lapsilla ja nuorilla. 

population

Helsingissä varsin suuria alueellisia ja väestöryhmittäisiä hyvinvointieroja

Alueellinen ja väestöryhmittäinen hyvinvointierojen kasvu monimuotoistaa ja eriyttää alueellisia palvelutarpeita. Koronakriisi on korostanut hyvinvoinnin polarisaatiota entisestään.  

Hyvinvoivilla helsinkiläislapsilla ja -nuorilla myös kasvavia haasteita

Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta etenkin mielen hyvinvoinnissa on nähtävissä epäsuotuisaa kehitystä.

Helsinkiläiset voivat pääosin hyvin

Työikäiset helsinkiläiset ovat useiden mittareiden mukaan keskimäärin varsin hyvinvoivia ja terveitä, mutta mielen hyvinvointi on kehittynyt epäsuotuisasti.

Ikääntyneet entistä terveempiä, korona heikentänyt tilannetta

Helsingin ikääntynyt väestö voi paremmin kuin koskaan. Tästä huolimatta hyvinvoinnin haasteet, joita koronapandemia on jo osaltaan lisännyt, yleistyvät ikääntyneiden määrän kasvun myötä. 

Helsinkiläisillä korkea ja monipuolinen koulutustausta

Koronapandemiasta palautumisen keinot, opinpolun vahvistaminen ja monipuolinen koulutuspääoma ovat tärkeitä tekijöitä hyvän oppimisen jatkumisen ja työmarkkinoiden muuttuvien osaamistarpeiden kannalta. 

Helsinki on turvallinen, mutta kriisit korostavat varautumisen tärkeyttä

Kaupunkilaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat sekä globaalit kriisit että arkikokemukset. Koettu turvallisuustilanne omalla asuinalueella on viime kyselyissä hieman heikentynyt.