Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointi ja terveys

Pääosa helsinkiläisistä voi hyvin ja on terveitä. Mielen hyvinvoinnissa esiintyy haasteita etenkin nuorilla tytöillä. 

population

Helsingissä varsin suuria alueellisia ja väestöryhmittäisiä hyvinvointieroja

Alueellinen ja väestöryhmittäinen hyvinvointierojen kasvu monimuotoistaa ja eriyttää alueellisia palvelutarpeita. Koronakriisi korosti hyvinvoinnin polarisaatiota entisestään.  

Hyvinvoivilla helsinkiläislapsilla ja -nuorilla myös kasvavia haasteita

Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta etenkin mielen hyvinvoinnissa ja kasvuympäristön turvallisuudessa on nähtävissä epäsuotuisaa kehitystä.

Helsinkiläiset voivat pääosin hyvin

Työikäiset helsinkiläiset ovat useiden mittareiden mukaan keskimäärin varsin hyvinvoivia ja terveitä, mutta mielen hyvinvointi on kehittynyt epäsuotuisasti.

Ikääntyneet entistä terveempiä, mutta haasteitakin riittää

Helsingin ikääntynyt väestö voi paremmin kuin koskaan. Tästä huolimatta hyvinvoinnin haasteet, joita koronapandemia osaltaan lisäsi, yleistyvät ikääntyneiden määrän kasvun myötä. 

Helsinkiläisillä korkea ja monipuolinen koulutustausta

Opinpolun vahvistaminen ja monipuolinen koulutuspääoma ovat tärkeitä tekijöitä hyvän oppimisen jatkumisen ja työmarkkinoiden muuttuvien osaamistarpeiden kannalta. 

Helsinki on turvallinen, mutta kriisit korostavat varautumisen tärkeyttä

Kaupunkilaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat sekä globaalit kriisit että arkikokemukset. Koettu turvallisuustilanne omalla asuinalueella on viime kyselyissä hieman heikentynyt.