Hyppää pääsisältöön

Kaupunkitilan ja -rakenteen kehitys

Kaupunkirakenne tiivistyy ja muuttuu monikeskuksiseksi. Asumisen toiveissa ja valinnoissa on merkkejä muutoksista. 

construction

Asuinalueiden ja asumisen muutokset

Helsingin asuinalueet ovat monipuolisia ja viihtyisiä, samalla asuinalueiden sosiaaliset erot ovat selkeitä. Asumisen kalleus ja ahtaus voivat vaikuttaa Helsingin houkuttelevuuteen.

Alueellisesti monimuotoistuva ja tiivistyvä kaupunki

Helsingin kaupungin alueellinen rakenne tiivistyy ja keskusta-alueet kehittyvät, samalla yritysten toimitilatarpeet ovat muutoksessa. 

Monipuoliset tapahtumat, elämykset ja kaupunkikulttuuri

Helsingin kaupunkikulttuuri on kehittynyt 2000-luvulla vauhdilla ja tehnyt kaupungista omaleimaisen. Helsinki koetaan turvalliseksi kaupungiksi. 

Kestävän kasvun vähäpäästöinen liikenne ja älyliikenteen alustat

Helsingin liikenne ja logistiikka ovat muutoksessa kaupungistumisen, digitalisaation, päästöjen vähennystarpeiden ja monipuolistuvien liikkumistarpeiden myötä.