Hyppää pääsisältöön

Kaupunkikonsernin uudistuminen

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vaikuttanut viime vuosien toimintaympäristömuutoksista eniten Helsingin kaupungin työskentelyyn ja organisaatiorakenteeseen.
Sisällysluettelo:

1. Sotepe-toimialan perustaminen

Viime vuoden aikana kaupungin organisaatiota on muutettu valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukaisesti. Helsinki on ainoana Suomen kuntana jatkossakin vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä, eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Muutosten myötä pelastustoimi siirtyi pois kaupunkiympäristön toimialan yhteydestä, ja perustettiin sosiaali-, ja terveys- ja pelastustoimiala, jonka alaisuuteen perustettiin pelastustoimen palvelukokonaisuus. Kaupungille perustettiin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Sotepe-toimialan talous on eriytetty muun kaupunkiorganisaation taloudesta, ja budjetointiprosessi on jakautunut niin sanottuun ”kunta-Helsingin” budjettiin ja valtiorahoitteiseen sotepe-budjettiin. 

Kaupunkikonsernia koskevista uudistuksista erityisesti sotepe-uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin toimintaan ja rahoituspohjaan, sillä sotepe-uudistus siirtää osan Helsingin verotuloista valtiolle. Uudistuksen laskennallinen rahoitusmalli jättää Helsingille pysyvän alijäämän. Tulevien vuosien näkymiä hämärtävät rahoitusmallin päivitykset, soten kustannuskehitys ja valtionrahoituksen riittävyys Helsingille ja hyvinvointialueille.

2. Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirron valmistelu

Kaupunki valmistautuu mahdolliseen TE2024-uudistukseen, jonka myötä pääosa valtion työllisyyden edistämisen palveluista siirtyisi kuntien järjestettäväksi 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen yhteydessä kaupungin rooli työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa kasvaisi ja muutos toisi kaupungille uusia lakisääteisiä tehtäviä. Järjestämisvastuun siirtoon liittyy useita kaupungin henkilöstöön, talouteen ja organisaatioon liittyviä valmistelutehtäviä.

3. Muita muutoksia valtuustokauden alkupuoliskolla

Liikennelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen on toteutettu, ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toiminta käynnistyi 1.2.2022. 

Kaupungin sisäisten digitaalisten peruspalvelujen tuottamista varten on perustettu in house -yhtiö, ja perustietotekniikan palveluita tarjoava DigiHelsinki Oy on käynnistänyt toimintansa 1.1.2023 alkaen.

Kaupungin taidemuseon toiminta ja henkilöstö siirtyivät HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 alkaen. Taidekokoelma jää kuitenkin kaupungin omistukseen ja säätiö hallinnoi sitä erillisellä sopimuksella.