Hyppää pääsisältöön

Kaupungin kansallinen ja EU-edunvalvonta sekä vaikuttamistyö

Sisällysluettelo:

Kaupungin hallintosäännön mukaan pormestari vastaa kaupungin kansallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta ja apulaispormestarit ovat vastuussa vastaavasti toimialoillaan.

Kaupunkistrategiansa 2021-2025 mukaisesti Helsinki valvoo kaupungin ja kaupunkilaisten etuja tavoitteellisesti niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla. Tavoitteena on kokoaan suurempi Helsinki maailmalla ja aktiivinen valtakunnallinen vaikuttaja.

Edunvalvonnalla pyritään muun muassa:

• Vaikuttamaan Helsingin kannalta olennaiseen kansalliseen ja EU-tason päätöksentekoon.
• Rakentamaan pitkäjänteistä kumppanuutta valtion, korkeakoulu- ja järjestökentän sekä muiden toimijoiden kanssa.
• Lisäämään ymmärrystä Helsingin ja metropolialueen erityisyydestä.
• Ennakoimaan ja tunnistamaan mahdollisuuksia sekä kasvattamaan kaupungin tunnettuutta EU-instituutioissa

Kaupungin kansallinen edunvalvonta sekä kansainvälinen ja EU-edunvalvonta ovat osittain erilliset, mutta toisiaan täydentävät kokonaisuudet.

Kansainvälisessä edunvalvonnassa keskitytään kuluvalla valtuustokaudella erityisesti Helsingin taloudellista elpymistä, julkisten palvelujen kehittämistä, digitalisaatiota, ilmastonmuutoksen hillintää sekä alueellisia innovaatioekosysteemejä tukeviin ja edistäviin toimenpiteisiin. Helsinki käy kansainvälisesti ja EU-tasolla aktiivista kaupunkipoliittista keskustelua ennakoivasti ja konkreettisten ehdotusten avulla. EU-rahoitusten kotiuttamisessa varmistetaan määrän lisäksi se, että EU-hankkeet tukevat Helsingin strategisten tavoitteiden toteutumista. Helsinki haluaa myös edistää EU-varojen vastuullista käyttöä.

Kansallisen edunvalvonnan erityisiä painopisteitä vuosina 2021-2025 ovat osaavan työvoiman saatavuus, työllisyys ja kaupungin taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen erityisesti varmistamalla riittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen rahoitus. Kaupunki edistää valtion kanssa koulutustarjonnan lisäämistä pääkaupunkiseudulla erityisesti työvoimapulasta kärsivillä alueilla. Lisäksi varmistetaan, että kaupungin kyky kantaa laaja-alaista vastuuta kestävästä kasvusta ja investoinneista sekä asukkaiden hyvinvoinnista säilyy myös sote-uudistuksen jälkeen. Kansallisen päätöksenteon tulee olla pitkäjänteistä ja tunnistaa aiempaa paremmin Helsingin ja suurten kaupunkien kasvava rooli, merkitys ja erityiset haasteet.

Kaupungin kannalta kriittisiä edunvalvontakokonaisuuksia ovat myös muut merkittävät lainsäädäntö-, uudistus- ja kehittämishankkeet sekä kaupunkiin, sen palveluihin ja niiden rahoitukseen, verojärjestelmään ja muuhun kuntatalouteen, infrastruktuuri-investointeihin, kaupunki- ja metropolipolitiikkaan sekä kuntien tehtäviin ja asemaan vaikuttavat uudistukset tai muutokset.

Edunvalvonnan ja sen kehittämisen koordinaatiosta sekä EU-edunvalvonnan koordinoinnista ja seurannasta vastaa kaupungin strategiaosastolle sijoitettu edunvalvontatoiminto.

Lisätiedot:
Kansallinen edunvalvonta: yhteysjohtaja Inga Nyholm, edunvalvonta-asiantuntija Sanni Pietilä
EU-edunvalvonta: erityissuunnittelija Anu Riila