Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupungin organisaatio

Sisällysluettelo:

1. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustossa on 85 vaaleissa valittavaa valtuutettua.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä.

Kaupunginhallitus koostuu pormestarista, joka toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana, apulaispormestareista sekä valtuuston valitsemista jäsenistä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Apulaispormestarit toimivat kaupungin neljän toimialan toimialalautakuntien puheenjohtajina. Toimialoilla on omat vastuualueensa, jotka kerrotaan alempana tällä sivulla.

Valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan joko valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Kaupungin johtoryhmä käsittelee poliittisen ja operatiivisen toiminnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä kuten strategian toteuttamista ja edunvalvontaa sekä pormestarikunnan toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä.

 

Helsingin kaupungin organisaatio

Laajemman Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Lue lisää.

 

2. Toimialat jakautuvat palvelukokonaisuuksiin

Kukin toimiala jakautuu pienempiin palvelukokonaisuuksiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuudet:

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus, sisältäen suomenkielisen työväenopiston
 • ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, sisältäen Arbiksen

Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuudet:

 • maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • rakennukset ja yleiset alueet 
 • palvelut ja luvat

Pelastuslaitos ja HKL-liikelaitos ovat toimialaan kuuluvia palvelukokonaisuutta vastaavia organisaatioita, joilla on omat johtokuntansa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet:

 • kulttuuri, sisältäen kulttuurikeskuksen, taidemuseo HAMin, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin ja kaupunginkirjaston
 • nuoriso 
 • liikunta

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuudet:

 • perhe- ja sosiaalipalvelut
 • terveys- ja päihdepalvelut 
 • sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Kaupungin organisaatio ja toimivalta on päätetty ja kuvattu kaupungin hallintosäännössä ja toimialojen toimintasäännöissä.

 

3. Virkamiesjohtajina kansliapäällikkö ja toimialajohtajat

Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö. Kutakin neljästä toimialasta johtaa toimialajohtaja. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö ja toimialajohtajat toimivat pormestarin ja apulaispormestareiden alaisuudessa.

 • Kaupungin kansliapäällikkö: Sami Sarvilinna
 • Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja: Satu Järvenkallas
 • Kaupunkiympäristön toimialajohtaja: Ville Lehmuskoski
 • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja: Tommi Laitio
 • Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja: Juha Jolkkonen